نکات مهم

مراجعه کننده گرامی : در راستای تحقق دولت الکتر ونیک وهمچنین تکریم ارباب رجوع و به منظور جلوگیری از مراجعه حضوری متقاضیان اشتغال در دانشگاه، این فرم صرفاً با هدف ثبت مشخصات واطلاعات متقاضیان در پور تال دانشگاه راه‌اندازی گردیده و امکان ثبت نام بصورت آنلاین و شبانه روزی فراهم می باشد.
تأكید می نماید تکمیل این فرم صرفاً برای ثبت اطلاعات متقاضیان بوده و هیچگونه تعهدی برای بکارگیری آنان ایجاد نخواهد کرد. در صورت نیاز به جذب نیرو و وجود مجوز لازم حسب نوع شغل مورد نیاز، برای شرکت در آزمون های ورودی به آنان اطلاع رسانی خواهد شد.